Who is your enemy?

posted in: English, Inner Travel | 1

English below – Een gemeenschappelijke vijand brengt mensen samen. Het is wij tegen zij. Ons tegen hun. De meisjes tegen de jongens, Ajax tegen Feyenoord, Nederland tegen Duitsland. Links tegen rechts, kapitalisme tegen communisme, liberalen tegen conservatieven, oud tegen jong, nationalisme tegen open grenzen.

Het is jouw wereldbeeld tegen het mijne. Wie heeft er gelijk?

Het is overal. In huis, op straat, in de politiek en de gehele wereld. ‘Jij begrijpt mij niet’. ‘Jij bent anders dan ik ben’. ‘Wat jij doet, bent of zegt is anders en slechter dan wat ik doe, ben of zeg’.

Mijn waarden en normen tegen die van jou.

Wat is goed, en wat is slecht? Is er wel echt een vijand?

Turken die tijdens de minuut stilte voor Parijs gaan lopen schreeuwen. Meer Turken met een Franse vlag op mijn facebook timeline dan Fransen. Wie is hier de uitzondering?

Kinderen die voor de lol bloemen uitdelen op straat. Een vrouw neemt ze niet aan, gaat ervan uit ervoor te moeten betalen. Komt wellicht thuis met het verhaal dat ‘ze’ nu ook kinderen inzetten.

Opgepikt worden met liften door de manager van een grote multinational in de bouw. De nieuwste technologie en vertrouwelijke papieren van bouwprojecten in zijn auto, maar wel stoppend voor een paar backpackers met moddervoeten.

Zijn het vijanden of slechts vijandige perceptie? Beelden die we hebben gecreëerd van de ander. Stereotypen, vooroordelen en projecties in ons hoofd.

Het beeld wat er gevormd is in ons brein brengen we naar buiten. Oost-Indisch doof voor gebeurtenissen die wijzen op tegenspraak.

Maar gelukkig kunnen we leren ons in de ander te verplaatsen. Ons inlevingsvermogen is een van de dingen die ons onderscheid in ons ras. Zodra we de ander proberen te begrijpen brokkelt het schild – het harnas van haat, woede en onbegrip wat we om de ander heen hebben gebouwd – langzaam af.

Zoals de Kroaat zei die ik ontmoette in Bosnië: Ja, we haten al die Serviërs, maar er zijn er ook goede bij. Alle Serviërs die ik zelf ken zijn eigenlijk best oke.

Weg met de generalisatie, de hokjes, het gelijk.

To know all, is to forgive all.

Zodra je de ander leert te begrijpen en vanaf zijn of haar perspectief naar de wereld kan kijken… is vergiffenis en vrede binnen handbereik.

Er is geen vijand, we zijn allemaal mensen.

who ıs your enemy

(random cat picture to change to English text)

A common enemy unites people. It is us against the other. We against them. The girls agains the boys, one soccer club against the other, one country versus another one. Left against right, capitalism against communism, liberals against conservatives, old against young, etcetera.

It is your worldview against mine. Who is right?

It is everywhere. On the streets, in politics, in the world. ‘You don’t understand me, are different than me’. ’What you do, are, say.. is different and not good’.

It’s my values against yours.

What is good, what is bad? Is there even an enemy?

Are there real enemies or just enemy images? Images that we have created in our heads. Images of the other person, filled with stereotypes, prejudgements and perceptions.

We see in the world what we have created in our mind. Deaf and blind for events that prove indifference. Tunnel-visions.

But we are lucky. Our human race is able to learn how to see someone else’s perspective. To communicate in a language rich in words and gestures. To emphasize. As soon as we try to understand our so-called enemy the shield of anger, hate and misunderstanding that we have built around the other slowly disappears..

Gone is the generalisation, the right and the wrong, the fear.

To know all, is to forgive all.

As soon as you learn to understand the other and to look from their perspective to the world… forgiveness and peace is within reach.

There is no enemy, only people.

 

Comments

comments

One Response

  1. Heel mooi geschreven. Dat begrip is blijkbaar zoiets moeilijks… hoop dat het ooit komt.
    Sabine heeft onlangs geplaatst…De Zaanse Schans: Nederland op z’n mooistMy Profile

Leave a Reply

Deel mijn laaste blogpost - commentluv!